ติดต่อเรา
โรงงาน
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด -โรงงาน
320 หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ถนนทางหลวง 118 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
อีเมล
เบอร์โทร
052-135073
Organization
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ (ออลซีซั่นส์คอมเพล็กซ์) ชั้นที่ 22 ยูนิต 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล
เบอร์โทร
052-135073
ติดต่อเรา