News & Update
"กัญชา" โอกาส หรือ ผูกขาด : พลิกปมข่าว (20 เม.ย. 65)
Published date: 9 May 2022 | 11.14 AM

 

20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก ความพยายามปลดล็อกกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดของไทยเดินมาถึงครึ่งทางแล้ว 9 มิถุนายนนี้ จะครบ 120 วัน ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผล ให้การครอบครองต้นกัญชาไม่ผิดกฎหมาย ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นนโยบายกัญชาเสรี ที่พยายามผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ และเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร แต่จะเป็นจริงได้แค่ไหน ติดตามกับคุณบุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ใน "พลิกปมข่าว" 

https://www.youtube.com/watch?v=BoZwjH4GO3U

 

Latest News Update