น้ำมัน CBD - 120 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับน้ำมัน MCT Oil โดยมีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-30%
น้ำมัน CBD - 450 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับน้ำมัน MCT Oil โดยมีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-30%
น้ำมัน CBD - 900 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับน้ำมัน MCT Oil โดยมีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-30%
CBD distillate - 120 มล.
เป็นสารสกัด CBD เข้มข้นไม่น้อยกว่า 60% ไม่เจือจางผสมกับสารอื่นๆ
CBD distillate - 450 มล.
เป็นสารสกัด CBD เข้มข้นไม่น้อยกว่า 60% ไม่เจือจางผสมกับสารอื่นๆ
CBD distillate - 900 มล.
เป็นสารสกัด CBD เข้มข้นไม่น้อยกว่า 60% ไม่เจือจางผสมกับสารอื่นๆ
CBD isolate - 120 กรัม
เป็นสาร CBD ที่ผ่านกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ ไม่ผสมสารอื่นๆ (> 99.9)
CBD isolate - 200 กรัม
เป็นสาร CBD ที่ผ่านกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ ไม่ผสมสารอื่นๆ (> 99.9)
CBD isolate - 450 กรัม
เป็นสาร CBD ที่ผ่านกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ ไม่ผสมสารอื่นๆ (> 99.9)
CBD isolate - 900 กรัม
เป็นสาร CBD ที่ผ่านกระบวนการแยกให้บริสุทธิ์ ไม่ผสมสารอื่นๆ (> 99.9)
CBD water soluble powder - 120 กรัม
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบผง โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble powder - 200 กรัม
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบผง โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble powder - 450 กรัม
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบผง โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble powder - 900 กรัม
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบผง โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble liquid - 120 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบผง โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble liquid - 450 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบของเหลว โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%
CBD water soluble liquid - 900 มล.
สารสกัด CBD Distillate ผสมเข้ากันกับสารช่วยเพิ่มการละลายในรูปแบบของเหลว โดยผสมให้มีความเข้มข้นของ CBD ตั้งแต่ 10-20%