who we are
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีธุรกิจหลักของบริษัทให้ความสำคัญไปที่การเพาะปลูก การสกัด การผลิต การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง โดยมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Grade) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Grade)

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานสกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ และได้รับการรับรองสถานที่ผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/PICs ของไทย และพร้อมต่อการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งบริษัทยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (มทร. อีสาน) เพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนายาจากกัญชา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านกัญชาและกัญชงในประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop service)
Our Specialty
การสกัด
ใช้เอทานอลในกระบวนการสกัดด้วยมาตราฐานระดับ EU-GMP
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) มีเทคนิคและวิธีการผลิตสารสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศแคนาดา ทุกขั้นตอนการผลิตภายในโรงงานถูกกำหนดให้ดำเนินการและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต GMP ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในสหภาพยุโรป เราร่วมมือกับบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการสกัดสารสำคัญจากกัญชง-กัญชาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพสูงและผลลัพธ์ที่ดี สามารถส่งมอบได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
01
Our Specialty
การเพาะปลูก
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเพาะปลูก
ด้วยประสบการณ์ตลอดหลายปีในการพัฒนาและรวบรวมเทคนิควิธีการปลูกกัญชง-กัญชาโดยเฉพาะจากทวีปต่างๆ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกและมีเทคนิคการเพาะปลูกกัญชง-กัญชาหลายรูปแบบ ตั้งแต่การปลูกในระบบปิด (Indoor cultivation) ซึ่งเป็นการปลูกด้วยระบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ไปจนถึงการปลุกระบบเปิด (Outdoor cultivation) ซึ่งเป็นการปลูกแจ้งขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือชีวมวลที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการกัญชง-กัญชาในท้องตลาดที่กำลังการเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำของตลาดทั้งในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
02
Our Specialty
การผลิต
ศักยภาพในการผลิตยาจากสารสกัดกัญชง-กัญชาแห่งแรกๆในไทย
ทางบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันจากสารสกัดกัญชง-กัญชารายแรกในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และการออกแบบขั้นตอนการทำงานทั้งภายในและภายนอกอาคารถูกออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม สอดคล้องในทุกกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
03
Our Specialty
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
มีห้องแล็บสำหรับวิจัยและพัฒนากัญชง-กัญชาเพื่อใช้ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงมีการสนับสนุนให้สินค้าและกระบวนการผลิตได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นผู้นำในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และก้าวมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมไปถึงออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ผ่านขั้นตอนการวิจัยจนถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ทางบริษัทมุ่งนั่นที่จะพัฒนาห้องปกิบัติการและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการรับวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ และสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา ภาคเอกชนแห่งแรกๆ ในประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ถ่ายทอดทั้งกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องไปให้กับทางลูกค้า เพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
04
Safe, Effective & Compliant
ใบอนุญาต
management
Management Team
GEN. SUPAKORN SA-NGUANCHARTSORNKRA
Chairman and Advisor
WiGeneral Supakorn is the former (2014-2017) Chairman of the Board of GPO. General Supakorn is a former member of the Thai National Legislative Assembly.
MR. TANADEE PANTUMKOM
Chief Operating Officer
Tanadee Pantumkomon is CEO of Salus Bioceutical (Thailand) and is a counsel in the corporate and commercial department of one of Thailand’s largest legal firms. Tanadee is a member of the Thai Bar Association, a member of the Harvard Law School Association of Thailand. Mr. Pantumkomon received an LLM, Harvard University (Sterman Scholarship) and an LLM, New at York University School of Law (International Tax Program – Vanderbilt Scholarship) as well as his LLB, from Chulalongkorn University (First Class Honor and Gold Medal – rank 1st)
MR. WITTAWIN VIDTHAYANON
Founder and Director
Wittawin Vidthayanon is a CSO of Somjai Biz Co.,Ltd. He has broad knowledge in business management, financial, retail and wholesale business. He has studied and done some research about cannabis cultivation, extraction and cannabis business for a few years and would like to bring high quality with international standard cannabis products into the Thai market and have Thai people gain access to such products with reasonable price.
MR. CHAIVIT VIKINIYATANEE
Founder and Director
Chaivit Vikiniyatanee is a legal consultant for Thammasarn Law Office (Bangkok, Thailand), being an expert on land, taxation and inheritance law who has connections with many Thai officials. He also has experience of running a business, including garment and restaurant and currently owns a restaurant situated in the heart of Bangkok.