บทความ
กัญชงกับการป้องกันโรคโควิด-19
Published date: 3 มกราคม 2566 | 02.01 PM

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปีที่ประชากรทั่วโลกต้องเผชิญและต่อสู้กับภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (Coronavirus disease 2019: COVID-19)
แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนมากมาย แต่เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่มีทีท่าที่จะสงบลง กลับกลายพันธุ์และแพร่กระจายติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 
หากมนุษย์มีหนทางการป้องกันทางเลือกที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวัคซีนคงจะดีไม่น้อย และอาจเพิ่มการป้องกันให้กับกลุ่มประชากรที่ปฏิเสธวัคซีนได้ในอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ คือ สารสกัด CBD ทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามองในการป้องกันโรคโควิด-19

ในต้นปี 2022 มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาโดยคุณ Nguyen และคณะ พบว่า CBD รวมทั้งสารเมตาบอไลท์ที่ได้จาก CBD หรือ 7-Hydroxycannabidiol (7-OH-CBD) 
มีความสามารถในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 โดยกระตุ้นผ่านทางกลไก IRE1α RNase และอินเตอร์เฟอรอน (Interferon) 
ซึ่งโดยทั่วไปการติดเชื้อไวรัสจะเริ่มขึ้นจาก เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เข้าจับกับโปรตีนบนผิวเซลล์ของมนุษย์ จากนั้นจะทำการแทรกซึม 
โดยส่งรหัสพันธุกรรมของไวรัสเข้าสู่เซลล์มนุษย์แล้วจำลองรหัสพันธุกรรม แพร่กระจายในร่างกาย จากผลการทดลองในการจำลองระบบเซลล์เยื่อบุผิวของปอดมนุษย์ 
พบว่า สารสกัด CBD จะเข้าขัดขวางการจำลองรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ยับยั้งการแสดงออกของรหัสพันธุกรรม (genes) ของไวรัส 
โดยการควบคุมผ่าน IRE1α ribonuclease endoplasmic reticulum (ER) และเส้นทางการส่งสัญญาณอินเตอร์เฟอรอน (interferon signaling pathway) 
ซึ่งผลที่ตามมา คือ ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

สาร CBD นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสารต้านไวรัส (Antiviral activity) ในระยะแรกของการติดเชื้อแล้ว ยังปกป้องร่างกายจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกิน (Overactive immune system) โดยยับยั้งการผลิตสารไซโตไคน์ (Cytokine) หรือสารกลุ่มโปรตีนที่เซลล์สร้างขึ้น เพื่อส่งสัญญาณต่อไปให้เซลล์อื่นๆ 
เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์นี้ใช้ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อมีการติดเชื้อ การอักเสบหรือบาดเจ็บ เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ 
ในร่างกาย ก็จะส่งสัญญาณไซโตไคน์นี้ไปยังเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดและมีโรคประจำตัวเรื้อรัง 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหรือโรคอ้วน โดยปกติจะมีภาวะการอักเสบเรื้อรังอยู่แล้ว ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะพายุไซโตไคน์ (Cytokine Storm) เพิ่มขึ้นอีก และทำให้เกิดระบบอวัยวะต่างๆ ล้มเหลวได้ ซึ่งพายุไซโตไคน์เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองการอักเสบ หรือการติดเชื้อมากเกิน 
(Overactive immune system)

การเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยที่มาจากกลุ่ม National COVID Cohort Collaborative พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สาร CBD แบบสารละลายทางปาก ปริมาณ 100 มิลลิกรัม/มิลลิตร 
มีโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช้สาร CBD จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าสาร CBD มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสารป้องกันที่มีศักยภาพ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในระยะเริ่มต้น และควรได้รับการวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ CBD มากมาย แต่ในงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเน้นย้ำว่า สาร Cannabinoids อื่นๆ 
เช่น THC อาจลดประสิทธิภาพของสาร CBD ในการต้านเชื้อไวรัส ดังนั้นสารสกัด CBD ที่มีความบริสุทธิ์และคุณภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญ 
ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าได้สารสกัด CBD ที่มีความบริสุทธิ์และคุณภาพ 
ซึ่งทางบริษัท “ซาลัส ไบโอซูติคอล” ประเทศไทย มีห้องแล็บสำหรับวิจัยและพัฒนากัญชง-กัญชาเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา 
และก้าวมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และในการสกัดสารได้ใช้เทคนิคและวิธีการผลิตสารสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากประเทศแคนาดา 
ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานระดับ EU-GMP พร้อมทั้งร่วมมือกับบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการสกัดสารสำคัญจากกัญชง-กัญชา
โดยเฉพาะ ให้ลูกค้าทุกท่านได้มั่นใจว่าสารสกัดมีคุณภาพสูงและผลลัพธ์ที่ดี อีกทั้งสามารถส่งมอบได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

เอกสารอ้างอิง

[1]      Nguyen et.al. Cannabidiol inhibits SARS-CoV-2 replication through induction of the host ER stress and innate immune responses. SCIENCE ADVANCES. 2022; 8 (8): doi: 10.1126/sciadv.abi6110

Latest บทความ