บทความ
ขนมสัตว์เลี้ยงจาก CBD สร้างธุรกิจกำไรงาม
Published date: 3 มกราคม 2566 | 04.15 PM


ในโลกของเรามีกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์อยู่ไม่น้อย และแนวโน้มกลุ่มคนรักสัตว์ได้เติบโตขึ้นทุกปี จะดีขนาดไหน หากมีสิ่งที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์และสามารถสร้างกำไรให้ธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล 

จากรายงานการวิเคราะห์ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนแบ่งและแนวโน้มทางการตลาดตามชนิดสัตว์เลี้ยง กลุ่มสุนัขและแมว ในปี 2564 คาดการณ์ถึงปี 2571 ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลก มีมูลค่าสูงถึง 125 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีจะขยายตัวที่ 58.9% จากปี 2564 ถึงปี 2571 ผนวกกับอุบัติการณ์ของโรควิตกกังวลในสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสุนัข เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงให้ขยายตัวได้มากขึ้น [1]

โรควิตกกังวลในสัตว์เลี้ยง หรือภาวะเครียดจากการอยู่ลำพัง (Separation anxiety) เป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวล เมื่อสุนัขถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง หรือต้องแยกจากเจ้าของเป็นระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุหลักมาจากความเครียดและวิตกกังวลของสุนัขเอง เนื่องจากโดยธรรมชาติสุนัขเป็นสัตว์สังคม และมักจะมีความผูกพันกับเจ้าของ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะเครียดจากการอยู่ลำพังของสุนัข คือ ทำลายข้าวของ ส่งเสียงร้องมากกว่าปกติ หรือบางตัวจะมีอาการหงุดหงิด หวาดระแวง กัดคนรอบข้าง เป็นต้น [2] ด้วยคุณสมบัติของสาร CBD ที่สามารถช่วยลดความวิตกกังวล ลดความเครียด รวมถึงลดอาการปวด และลดการอักเสบได้ โดย CBD จะออกฤทธิ์ผ่าน Endocannabinoid system ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

(สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Endocannabinoid system ที่ URL:   ../_ipx/images/blog/1-564.jpg?id=564 )

ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์จึงมีการนำสาร CBD มาใช้ร่วมกับการรักษาโรคบางชนิดเช่น ลดอาการปวดจากการรับยาเคมีบำบัดโรคมะเร็ง ลดอาการปวดจากโรคกระดูกและข้ออักเสบ [3] ลดอาการชักในโรคลมชัก [4] [5-6] นอกจากนั้นยังนำไปผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น อาหาร ขนม หรือน้ำมัน CBD แบบหยด เพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวลและลดความเครียดในสัตว์เลี้ยง [7]


 

 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงของ CBD ทั้งในด้านเชิงบวก และเชิงลบที่พบในสัตว์เลี้ยงที่ใช้ CBD นั้นมีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งผลข้างเคียงในระยะยาวยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด ดังนั้นจึงควรใช้อย่างระมัดระวังภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง

โดยข้อควรระวังในการให้ CBD ในสัตว์เลี้ยง  

-          ตรวจสอบปริมาณ CBD ที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น ๆ เพื่อป้องกันการให้ CBD เกินขนาด

-          ไม่ควรให้ CBD ในลูกสุนัข หรือลูกแมวที่อายุต่ำกว่า 1 ปี เนื่องจากร่างกายยังคงมีการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

-          ผลข้างเคียงที่อาจเกิดหากให้ CBD เกินขนาด ได้แก่ ความกระหายน้ำ ปากแห้ง อาการง่วงนอน และความดันโลหิตต่ำ ฉะนั้นควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดให้ทันที และควรรีบพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องการให้ CBD ที่เหมาะสมแก่สัตว์เลี้ยง

ที่สำคัญ คือ การเลือกผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นได้มาตรฐาน สะอาด ปราศจากสารเติมแต่งที่อาจขัดขวางการย่อยและดูดซึมของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสาร THC ที่เกินมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงทางจิตประสาท และอาการเสพติดของสัตว์เลี้ยง [8]

นอกจาก CBD จะสามารถใช้ในการบรรเทาอาการของมนุษย์แล้ว การใช้ CBD ในสัตว์เลี้ยงก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการจากโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ และกำลังเป็นที่น่าจับตามองในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างยิ่ง
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ

-          ABSC Organics CBD Oil for Small Dogs 300 mg, Colorado, USA

-          PAW CBD CHICKEN AND CATNIP SOFT CHEWS 300 mg, USA

-          Martha Stewart CBD Calm Chicken and Cranberry Flavor Soft Baked Chews, USA

-          Liquid Earth PT-180 CBD-Infused Dog Treats, Ontario, Canada

-          Cannadorra Hemp dainty for dogs, Prague, Czech Republic

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตลาด CBD เพื่อสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากเพิ่งเปิดเสรี และ กฎหมาย ในประเทศไทยที่มีเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ที่เข้มงวด ทำให้ผู้ผลิตสารสกัด CBD ในตลาดมีจำนวนไม่มากนัก รวมไปถึงหลายๆ ธุรกิจต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลมากขึ้น

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านได้ว่าสารสกัด CBD มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ รวมไปถึงสามารถนำไปประกอบธุรกิจต่างๆไดปลอดภัย เนื่องจาก ซาลัสฯ ได้นำเข้าเทคโนโลยีการสกัดจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และใช้เทคโนโลยีผลิตสารสกัดที่ล้ำสมัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย และในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตภายในโรงงานได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการและเป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

เอกสารอ้างอิง

[1]    Grandviewresearch.com. 2022. CBD Pet Market Size & Growth Report, 2021-2028. [online] Available at: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cannabidiol-pet-market> [Accessed 15 October 2022].

[2]    โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ Thonglo Pet Hospital 2565 ภาวะเครียดจากการอยู่ลำพัง(SEPARATION ANXIETY) [online] Available at: <https://thonglorpet.com/th/diary/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87-separation-anxiety> [Accessed 15 October 2022].

[3]    Kogan LR, Hellyer P, Downing R. 2020. The use of cannabidiol rich hemp oil extract to treat canine osteoarthritis - related pain: a pilot study. J Am Holist Vet Med Assoc. 58: 35 – 45.

[4]    Gray RA, Whalley BJ. 2020. The proposed mechanisms of action of CBD in epilepsy. Epileptic Disorder 22(Suppl. 1): S10 – S15.

[5]    Hartsel J. Boyar K. Pham A. et al., 2019. Cannabis in veterinary medicine: cannabinoid therapies for animals. http://doi.org/10.1007/978-3-030-04624-8_10.

[6]    Hazzah T, Andre C, Richter G. et al., 2020. Cannabis in veterinary medicine: A critical review. J Am Holist Vet Med Assoc. 61: 17 – 41.

[7]    ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย 2564. กัญชากับการใช้ในสัตว์เลี้ยง. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564. หน้า 19.

[8]    Emma Castleberry. www.pawcbd.com. 2022. Is CBD Oil Safe for Pets? [online] Available at: <https://www.pawcbd.com/blog/post/is-cbd-oil-safe-for-pets-what-you-need-to-know> [Accessed 15 October 2022].

Latest บทความ