บทความ
การกำจัดมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของโรงงานซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย)
Published date: 24 มีนาคม 2566 | 02.00 PM

การบำบัดน้ำเสียของซาลัส
     ที่โรงงานซาลัส อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีการใช้น้ำวันละ 10 ลบ.ม. โดยประมาณ สำหรับกระบวนการผลิตและการซักล้าง โดยทำให้มีน้ำเสียทั้งที่เป็นน้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ และน้ำเสียประเภทที่มีสารอนินทรีย์ ทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยการบำบัดแบบ SBR: Sequencing Batch Reactor 

     และน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงบ่อรองรับน้ำจากการบำบัดภายในโรงงาน อีกทั้งทางโรงงานก็ได้มีการทดสอบน้ำเสียหลังจากการบำบัดโดยหน่วยงานภายนอกทุก ๆ เดือน เพื่อติดตามและมั่นใจว่าน้ำเสียที่ถูกบำบัดแล้วนั้นมีค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

     ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อ Sump อาคาร A และ Sump อาคาร B โดยใช้ Submersible Pump สูบเข้ามายัง Equalization Tank และระบบจะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียต่อไป

Latest บทความ