บทความ
นอนหลับอย่างมีคุณภาพด้วยสารสกัดกัญชง
Published date: 18 กรกฎาคม 2565 | 06.02 PM

การนอนหลับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์ใช้ เวลาในการนอนหลับเฉลี่ย ประมาณ 14 ปี  หรือคิดเป็นหนึ่งในสามของเวลาชีวิต เวลาในการนอนหลับของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับนาฬิกาของชีวิต (Body Clock) ซึ่งบ่งบอกวงจรของระบบการทำงานในร่างกาย และมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ อายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิเช่นอาการเจ็บปวดที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ รวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันที่หลากหลาย ส่งผลทำนาฬิกาชีวิตแปรปรวน ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวเองเข้าสู่สภาวะวงจรการหลับระยะต่างๆ ได้ คุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษา อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้นการนอนกลับพักผ่อนให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญและยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี 

สารสกัดกัญชงประกอบไปด้วย สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ที่ได้จากช่อดอกกัญชง มีสรรพคุณที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในสรรพคุณที่โดดเด่นและเป็นที่กล่าวถึง คือ การช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวล (Anxiety) คลายเครียด และอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) ช่วยทำให้การนอนหลับเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่กลไกลการออกฤทธิ์สามารถอธิบายได้โดยง่ายจากการจับตัวระหว่างสารแคนนาบิไดออลและ Receptor ภายในร่างกาย ผ่านระบบ Endocannabinoid system (ECS). 

(อ่านรายละเอียดของ Endocannabinoid system (ECS) เพิ่มเติมได้ที่บทความ Endocannabinoid system: 

 

 

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวล และอาการนอนหลับไม่หลับ อาทิเช่น

จากงานวิจัยที่ศึกษาจาก Shannon S และคณะ (2019) [1] ได้นำสารแคนนาบิไดออลในรูปแบบแคปซูลมาใช้รักษาในผู้ป่วยจำนวน 72 คน ที่มีอาการวิตกกังวลและนอนหลับไม่สนิท ในการรักษาได้มีการใช้สารแคนนาบิไดออลขนาด 25 มิลลิกรัม ในรูปแบบแคปซูลต่อวัน โดยผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ หรือมีปัญหาในการนอน 25 รายได้มีการให้รับประทานยาในช่วงเย็น ส่วนผู้ที่มีอาการวิตกกังวล 47 รายจะให้รับประทานยาในช่วงเช้า และวัดระดับความวิตกกังวล จากผลการศึกษาพบว่าหลังจากเดือนแรกที่ได้รับการรักษาด้วยสารแคนนาบิไดออลคะแนนความวิตกกังวลลดลงร้อยละ 79.2 ของจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมวิจัย และคะแนนการนอนหลับดีขึ้นร้อยละ 66.7 ของจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมวิจัย ลดปัญหาการนอนไม่หลับ สรุปได้ว่าสารแคนนาบิไดออลช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับในผู้ป่วยที่เข้าร่วมวิจัยได้เป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้มีรายงานกรณีศึกษา (Case report) ที่สนับสนุนการใช้น้ำมันแคนนาบิไดออล เพื่อลดปัญหาในการนอนหลับ อาทิเช่น กรณีศึกษาในเด็กหญิงอายุ 10 ปี ที่มีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (Post-traumatic stress disorder: PTSD) และสภาวะการนอนหลับไม่สนิท ได้รับการรักษาด้วยอาหารเสริมที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ขนาด 25 มิลลิกรัม รับประทานก่อนนอน และใช้น้ำมันแคนนาบิไดออล ปริมาณ 6-12 มิลลิกรัม สเปรย์ใต้ลิ้นในช่วงเวลาระหว่างวันสำหรับรักษาอาการวิตกกังวล จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพและปริมาณการนอนหลับดีขึ้นในช่วงระยะเวลา 5 เดือน หลังจากได้รับการรักษาด้วยสารแคนนาบิไดออล 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับมีอยู่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่นน้ำมันแคนนาบิไดออลสำหรับหยอดใต้ลิ้น สเปรย์ปรับอากาศเพื่อช่วยผ่อนคลาย สกินแคร์ กัมมี่ หรือแคปซูลบรรจุสารแคนนาบิไดออลเพียง หรือผสมเข้ากับสารสกัดอื่น เช่น เมลาโทนิน (Melatonin) หรือคาโมมายล์ (Chamomile) เป็นต้น [3]

 

จากที่ได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ อาทิเช่น การศึกษาถึงผลกระทบของสารแคนนาบิไดออลที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะการตื่นในระหว่างคืน (Sleep disruption) รวมเข้ากับสารเมลาโทนินจะช่วยให้นอนหลับสนิท และเมื่อทำการทดลองเพิ่มเติม พบว่าสารทั้ง 2 ชนิดเมื่อรวมเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ตลอดทั้งคืน [4] นอกจากนี้พบว่าในผู้ป่วยบางรายที่มีการใช้สารแคนนาบิไดออลในช่วงกลางวันอาจ ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนได้อีกด้วย โดยสรุปแล้วการใช้สารเมลาโทนินร่วมกับสารแคนนาบิไดออลมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนหลับ เพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้น เนื่องจากเมลาโทนินจะชดเชยผลของการกระตุ้นให้ตื่นจากสารแคนนาบิไดออลได้

จากรายงานกรณีศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดกัญชง หรือสารแคนนาบิไดออลช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี และด้วยคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) และความเข้ากันได้กับสารสกัดอื่นๆ (Compatibility) อาทิเช่น เมลาโทนิน และคาโมมายล์ ทำให้ผลิตภัณฑ์กัญชงสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย โดยทางบริษัท “ซาลัส ไบโอซูติคอล” เป็นโรงงานผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพสูงที่สุด (Premium Grade) ความบริสุทธิ์สูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหน้าในตลาดกัญชง ประเทศไทย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการภายในที่พร้อมต่อการวิเคราะห์คุณภาพสารสกัดภายในกระบวนการเดียว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารสกัดจากทางบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ข้อมูลอ้างอิง

[1] Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm J. 2019; 23:18-041. doi:10.7812/TPP/18-041

[2] Shannon S, Opila-Lehman J. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. Perm J. 2016;20(4):16-005. doi:10.7812/TPP/16-005

[3] Ferguson S, Mona B. 6 of the Best CBD Products for Sleep in 2022. [Online] https://www.healthline.com/health/best-cbd-oil-for-sleep [Access date: 9 Jun 2022]

[4] Murillo-Rodríguez E, Sarro-Ramírez A, Sánchez D, Mijangos-Moreno S, Tejeda-Padrón A, Poot-Aké A, Guzmán K, Pacheco-Pantoja E, Arias-Carrión O. Potential effects of cannabidiol as a wake-promoting agent. Current neuropharmacology. 2014; 12(3): 269–272. doi: 10.2174/1570159X11666131204235805
 

Latest บทความ