บทความ
ผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมโดย ซาลัส
Published date: 2 มิถุนายน 2565 | 05.36 PM

แคนนาบิไดออล เป็นสารประกอบทางเคมีในกลุ่มของไฟโตแคนนาบินอยด์ที่ได้มาจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์กัญชง ถึงแม้ว่ากลไกการทำงานและผลการใช้แคนนาบิไดออลยังไม่เป็นที่เข้าใจได้อย่างแน่ชัด แต่จากผลการศึกษาสารแคนนาบิไดออลก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ใช้ในการรักษาอาการและโรคต่างๆมากมาย อาทิเช่น บรรเทาอาการปวด ต้านอาการชัก คลายกล้ามเนื้อ ลดความวิตกกังวล มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านอาการทางจิตประสาทหลอน ผลจากการใช้แคนนาบิไดออลที่หลากหลายดังกล่าวนั้นล้วนเกิดจากกลไกการทำงานที่ซับซ้อนของกระบวนการทางเภสัชวิทยา
 

ในนาม ซาลัส ไบโอซูติคอล ประเทศไทย เรารู้จักธรรมชาติและกลไกทางวิทยาศาสตร์ของแคนนาบิไดออลเป็นอย่างดี รวมไปถึงวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลที่มีประสิทธิภาพและมีความบริสุทธิ์สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ซาลัส มุ่งเน้นดำเนินการด้านการผลิตแคนนาบิไดออลระดับสากล ด้วยทีมวิศวกร เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์เคมี นักจุลชีววิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในส่วนของกัญชากัญชงโดยเฉพาะสารแคนนาบิไดออลและเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ซึ่งเป็นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เราทำงานทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงมาตรฐานทางโรงงานอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียม มาดูกันว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลคุณภาพสูง รวมไปถึงกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมของ ซาลัส ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งต่อถึงลูกค้า
 

กัญชงที่ดีสร้างผลผลิตแคนนาบิไดออลคุณภาพสูง 

วัตถุดิบเริ่มต้นนั้นมีความสำคัญต่อการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมเป็นอย่างยิ่ง การปลูกกัญชงแบบเกษตรอินทรีย์ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกเจือปนที่อาจมาจากทั้งดินและน้ำได้ กัญชงเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดูดซับสารทางชีวภาพได้ดีเยี่ยม นั่นหมายความว่าตัวพืชกัญชงสามารถดูดซับ และดึงแร่ธาตุ ส่วนประกอบจากดินได้เป็นอย่างดี รวมถึงสิ่งเจือปนและสารพิษ อาทิเช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกเชิงเกษตรอินทรีย์แต่แรกเริ่มนั้นก็ไม่ใช้สิ่งที่สามารถทำได้ง่าย 

 

 

 

 

⦁ การรับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับพืชกัญชงนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเกษตรผู้เพาะปลูกกัญชง (Certified Organic, PURE, USDA or other organic certification)
⦁ ซาลัส ได้ปฏิบัติตามระเบียบของการรับรองมาตรฐาน Pure Certification ที่ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยเด็ดขาด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่เหนือกว่ามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา
⦁ ซาลัส ทำการทดสอบดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีโลหะหนักและยาฆ่าแมลงที่ห้ามใช้ตามข้อกำหนด 
⦁ จากขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นและความรู้เชิงลึกที่มีนั้น ซาลัส จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเพาะปลูกกัญชากัญชงในประเทศไทย

 


 

 

⦁ การเลือกสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้มั่นใจว่าจะได้มาซึ่งช่อดอกที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลสูงที่สุด
⦁ ซาลัสคัดเลือกเมล็ดจากผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับรางวัลเพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่หลากหลายจากการกระจายของเมล็ดพันธุ์ มีลักษณะทางกายภาพที่เจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคของประเทศไทย 
⦁ เราเพาะแม่พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการปักชำหรือการโคลนต้นพืชนั้นจะให้ผลผลิตที่อุดมไปด้วยสารเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแคนนาบิไดออล
⦁ ต้นกัญชงจะถูกเก็บเกี่ยวในเวลาที่ช่อดอกผลิตปริมาณแคนนาบิไดออลที่สูงที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตแคนนาบิไดออลที่มากที่สุด

 

การตากแห้ง ตัดแต่ง และการบ่ม
⦁ ซาลัส ตัดแต่งช่อดอกทันทีที่ทำการเก็บเกี่ยว เพื่อกำจัดใบเลี้ยง (fan leaves) ซึ่งช่วยลดปริมาณสารคลอโรฟิลล์ และเลือกใช้เฉพาะส่วนของช่อดอกและใบเลี้ยงที่บริเวณช่อดอกที่อุดมไปด้วยไทรโคม
⦁ ห้องอบของ ซาลัส มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ช่อดอกจากการเก็บเกี่ยวถูกจัดเก็บในที่มืด เพื่อให้มั่นใจว่าสภาวะการบ่มนั้นเหมาะสมและสามารถกักเก็บสารกลุ่มเทอร์พีน ฟลาโวนอยด์ และแคนนาบิไดออลได้ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรค เช่น ยีสต์ รา หรือแอสเปอร์จิลลัส 


 

 

 

การผลิตสารสกัดแคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
ซาลัส ได้ดำเนินการผลิตสารสกัด (distillate) เกรดพรีเมียมซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลทั้งหมด อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการสกัด ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียม การสกัดแคนนาบิไดออลสามารถทำได้หลากหลายวิธี อาทิเช่น การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน หรือการสกัดด้วยเอทานอล เป็นต้น วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายที่กล่าวมานั้นล้วนสามารถสกัดสารแคนนาบิไดออลได้ หากดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และที่สำคัญอุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะทำให้การสกัดแคนนาบิไดออลนั้นประสบผลสำเร็จ

⦁ ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบ การริเริ่มสร้างห้องปฏิบัติการสกัดกัญชากัญชง 6 แห่งในอเมริกาเหนือและยุโรป ทีมงานด้านเทคนิคของ ซาลัส ได้ดำเนินการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
⦁ เทคนิคกระบวนการแช่แข็งด้วยเอทานอลของทาง ซาลัส นั้นช่วยทำให้ผนังเซลล์พืชละลายและทำให้สารไฟโตแคนนาบินอยด์ทั้งหมดที่อยู่ในช่อดอกกัญชง เข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นของเหลวที่อุดมไปด้วยสารแคนนาบินอยด์
⦁ โรงงานของ ซาลัส ที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ดี (GMP/PICs) โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และยาแพทย์แผนไทย ทางซาลัส คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในไตรมาส 4 ปี 2565 และคาดว่าจะเป็นโรงงานผลิตยากัญชากัญชงที่ได้รับมาตรฐาน  GMP/PICs แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สารสกัดแคนนาบิไดออลเข้มข้นเกรดพรีเมียมที่ได้จากกระบวนการกลั่น เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลทั้งหมดนั้นควรมีลักษณะและคุณภาพดังนี้
⦁ มีสีเหลืองทองสดใส ควรหลีกเลี่ยงสารสกัดที่มีสีเข้มมากเกินหรือมีแถบริ้วสีต่างๆ บนพื้นผิวของสารสกัด เนื่องจากการกลั่นที่มีคุณภาพควรให้สารสกัดที่โปร่งแสงเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่มีชั้นขอบหรือความขุ่น
⦁ สารสกัดที่ได้จากกระบวนการกลั่นจะต้องไม่มีกลิ่นหรือรสที่ไม่พึงประสงค์
⦁ สารสกัดที่ได้จากกระบวนการกลั่นเกรดพรีเมียมจะต้องมีปริมาณแคนนาบิไดออลไม่ต่ำกว่า 80% โดยน้ำหนัก
⦁ สารสกัดที่ได้จากกระบวนการกลั่นจะต้องไม่ตรวจพบปริมาณเตตราไฮโดรแคนนาบินอลมากเกินกว่า 0.2% โดยน้ำหนัก ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

 

 

 

 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมต้องมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ 
โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมนั้นต้องผ่านการทดสอบ 100% ของทุกหัวข้อตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและมีความน่าเชื่อถือ ห้องปฏิบัติการที่กล่าวมานี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณแคนนาบิไดออลและแคนนาบินอยด์อื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก ตัวทำละลายตกค้าง การปนเปื้อนจุลินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้
⦁ ซาลัส ได้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการภายนอกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าช่อดอกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนั้นมีคูณภาพสูงอยู่ในระดับพรีเมียม ตลอดจนกระทั่งทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสุดท้ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อออกใบรับรองการวิเคราะห์ ของผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า
⦁ ซาลัส เองก็มีกระบวนการสุ่มตัวอย่างและนำมาตรวจวิเคราะห์กระบวนการผลิต โดยห้องปฏิบัติการของเราเองภายในบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานรับรอง ISO 17025 การรับรองมาตรฐานนี้เอง ทางซาลัสจะสามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบปริมาณสารสำคัญ เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค โลหะหนักปนเปื้อน การตกค้างของยาฆ่าแมลง และสารพิษจากเชื้อรา และสามารถออกผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล 
⦁ เรามีห้องควบคุมสภาวะสำหรับการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ห้อง ซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะมีอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
⦁ เราเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า ซาลัส ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับการประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออล
 

 

 

ด้วยแง่มุมที่เหนือกว่าทั้งในด้านการเพาะปลูก การสกัด การแปรรูป และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเหล่าทีมงานระดับโลก ซาลัส ไบโอซูติคอล ประเทศไทย จึงมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียม และสิ่งที่ต้องสอบถามจากผู้จำหน่าย
⦁ ผู้จำหน่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์กัญชงที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออล รวมถึงส่วนของพืชที่นำมาใช้ในการผลิต อาทิเช่น ใช้ทั้งช่อดอก หรือใช้ส่วนที่ผ่านการมีการตัดแต่งใบ หรือทำทั้งรูป 2 รูปแบบ ผู้ปลูกเริ่มเพาะพันธุ์ตั้งแต่เมล็ดหรือใช้ต้นแม่พันธุ์เพื่อทำโคลนนิ่ง และมีใบรับรองเกษตรอินทรีย์บริสุทธิ์หรือใบรับรองเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือไม่
⦁ ต้องเข้าใจได้ว่าบริษัทผู้ผลิตแคนนาบิไดออลนั้นๆสามารถอนุญาตให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
⦁ ดำเนินการตรวจสอบการเพาะปลูกและขอดูผลการทดสอบสำหรับชีวมวล ผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปราศจากยาฆ่าแมลงที่ห้ามใช้ตามข้อกำหนด โลหะหนัก จุลินทรีย์หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ
⦁ ดำเนินการตรวจสอบโรงงานเพื่อยืนยันว่าโรงงานสามารถผลิตสารสกัดจากการกลั่น สารสกัดบริสุทธิ์และสารสกัดที่ละลายน้ำได้ เนื่องจากบริษัทผู้จำหน่ายอาจมีความเสี่ยงในการลักลอบนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย
⦁ ผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลปราศจากเตตราไฮโดรแคนนาบินอลหรือไม่ รับประกันปริมาณบริสุทธิ์ของสารสำคัญน้อยสุดที่เท่าไหร่ สามารถออกผลการวิเคราะห์เต็มรูปแบบแนบพร้อมกับผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลแต่ละรุ่นการผลิตได้หรือไม่ ผู้จัดจำหน่ายสามารถจัดหารายงานผลการวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด อาทิเช่น พืช สารสำคัญ สารเติมแต่ง หรือตัวทำละลาย ได้หรือไม่
⦁ ทีมงานของผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในระดับใด เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการผลิต และเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด GMP/PICs ของไทยหรือไม่
⦁ มีกระบวนการกลั่นสารสกัดถึงสองครั้งหรือไม่ และเพียงพอที่จะกำจัดตัวทำละลายในการสกัดได้ถึง 99.99% หรือไม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม เช่น กลิ่นเล็กน้อยของผลิตภัณฑ์ และความคงสภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ (ความบริสุทธิ์หรือปริมาณสารของผลิตภัณฑ์และสีที่คงเดิมตลอดอายุของผลิตภัณฑ์)
⦁ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด รวมถึงตราประทับรับรองการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว (Pure Certify Approve Premium Grade), PICs และ/หรือการรับรอง GMP หรือการรับรองคุณภาพอื่นๆ


ในการประเมินผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเพื่อการผูกมิตรทางการค้านั้นควรตั้งคำถามให้ครอบคลุม และต้องเข้าเยี่ยมชมตรวจสอบโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเลือกหาผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลเกรดพรีเมียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Latest บทความ