บทความ
ไขความลับ! สุขภาพดีด้วยเทรนด์อาหารเสริมจากสารสกัดกัญชง
Published date: 3 มกราคม 2566 | 03.08 PM

ไขความลับ! สุขภาพดีด้วยเทรนด์อาหารเสริมจากสารสกัดกัญชง

ในยุคที่สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแพร่กระจายของเชื้อโรครวดเร็วและลุกลามไปได้ทั่วโลกเนื่องจากผู้คนมีการติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้เรามีเวลาในการดูแลสุขภาพน้อยลง โอกาสในการเลือกอาหารลดลง การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ภูมิต้านทานลดลง ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เรามีโอกาสเจ็บป่วยง่ายขึ้น

การดูแลสุขภาพในยุคนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพราะชีวิตและสุขภาพของเรานั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถซ่อมแก้ไขให้กลับมาคืนสภาพเดิมได้ทุกครั้ง และการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งคือการบั่นทอนคุณภาพชีวิตและอายุที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพของเรา “อาหารเสริม” จึงกลายเป็นทางเลือกและตัวช่วยสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคนี้

เทรนสารสกัดเพื่อสุขภาพ สุขภาพดีด้วยอาหารเสริม

อาหารเสริม หรือ อาหารที่เสริมคุณค่าทางสารอาหาร ไม่ใช่อาหารหลักแต่เป็นส่วนที่เสริมจากอาหารหลักที่เรารับประทานกันทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้สารอาหารครบ 5 หมู่และได้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน เพราะถ้าหากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครบถ้วนก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะระบบประสาทสมอง หัวใจ และอวัยวะภายในที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่สะท้อนออกมาเป็นบุคลิกภาพของเรา เช่น ผิวพรรณ ความสดใสต่างๆ 

การกินอาหารเสริมที่มีการวิจัยเอาสารสกัดต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายเริ่มได้รับการยอมรับในยุคปัจจุบันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยผู้คนมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันมากขึ้น และยังมีแหล่งความรู้สาธารณะที่น่าเชื่อถือและแพร่หลายในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทางเลือกเพื่อสุขภาพนี้ และหนึ่งในอาหารเสริมที่มาแรงในยุคปัจจุบันที่กำลังโด่งดัง คือ  อาหารเสริมจากสารสกัด เทรนด์อาหารเสริมจากสารสกัดกัญชง ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นจุดสนใจในทุกเมนูสุขภาพ เพราะกัญชงมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สำคัญคือ สาร CBD หรือ สาร  Cannabidiol ซึ่งเป็นสารสกัดประเภทหนึ่งที่ได้จากกัญชา โดยสาร CBD มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่จัดเป็นสารเสพติด เพราะไม่มีผลต่อจิตประสาทเหมือนสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ที่ถูกค้นพบในระยะแรกๆ และทำให้กัญชาจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติด

สารสกัดกัญชงมีประโยชน์อย่างไร

สาร CBD ที่ถูกค้นพบในกัญชานั้น ยังถูกพบในต้นกัญชงด้วย ซึ่ง กัญชา (Cannabis) และ กัญชง (Hemp) มีความแตกต่างกัน แต่อยู่ในกลุ่ม  Cannabaceae เหมือนกันแต่สายพันธุ์ย่อยแตกต่างกัน โดยเดิมกัญชงให้เส้นใยสำหรับการนำไปใช้ในงานทอผ้า เชือกและกระดาษ เมล็ดนำมารับประทานได้ ปัจจุบันเมล็ดนำมาสกัดเอาน้ำมันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Industrial Hemp)  เนื่องจาก สาร CBD เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ไม่ทำให้มึนเมา โดยออกฤทธิ์เพื่อการคลายเครียด ปกป้องเซลล์ประสาท ต้านชัก แก้ปวด ฤทธิ์ต้านเนื้องอก ต้านอาการอักเสบ ต้านฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารสกัด CBD ไม่ทำให้เกิดการดื้อหรือติด สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ไม่เป็นยาเสพติด และนอกจากนี้สาร CBD ยังมีสรรพคุณทางยา สามารถรักษาอาการของโรคต่างๆได้ เช่น ลมชัก พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เป็นต้น

ด้วยคุณค่าและประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชง จึงทำให้เทรนสุขภาพในยุคนี้มีนำสารสกัด CBD มาใช้เพื่อสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย และมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ การเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าเดิม โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD กันอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีธุรกิจหลักของบริษัทให้ความสำคัญไปที่การเพาะปลูก การสกัด การผลิต การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง โดยมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Grade) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Grade) ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานสกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ และได้รับการรับรองสถานที่ผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/PICs ของไทย และพร้อมต่อการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งบริษัทยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ 
ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (มทร. อีสาน) เพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนายาจากกัญชา  โดยได้รับการอนุญาตในการผลิต การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 
การนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า โดย บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านกัญชาและกัญชงในประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop service) ต่อไป
 

อ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข. (2564). กัญชาทางการแพทย์. แหล่งที่มา www.medcannabis.go.th.

โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 .(2561) . ปัญหาสุขภาพยอดฮิต ของชีวิตคนเมือง. แหล่งที่มา 

https://www.paolohospital.com/. (23 ธันวาคม 2565)

ฐนิตา  ทวีธรรมเจริญ .(2553). อาหารเสริม. แหล่งที่มา www.si.mahidol.ac.th. (23 ธันวาคม 2565)

สถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน).(2564).  สารสกัดกัญชง (CBD Hemp oil). แหล่งที่มา 

https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/1478. 23 ธันวาคม 2565)

Latest บทความ