บทความ
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโรงงานผลิตสารสกัด Premium Grade ทุ่มทุนมูลค่า 600 ล้านบาท
Published date: 28 กันยายน 2565 | 03.49 PM

เริ่มผลิตแล้ว! สารสกัด Premium Grade แห่งแรกในไทย
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโรงงานผลิตสารสกัด Premium Grade ทุ่มทุนมูลค่า 600 ล้านบาท ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับตลาดในประเทศ โดยทุกๆ ขั้นตอนการผลิตภายในโรงงานได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมีคุณภาพสม่ำเสมอตรวจสอบมาตรฐานที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

Latest บทความ