บทความ
เลือกใช้สารสกัดให้เหมาะกับธุรกิจ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
Published date: 28 กันยายน 2565 | 03.39 PM

เลือกใช้สารสกัดให้เหมาะกับธุรกิจ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

.

มาทำความรู้จักประเภทของสารสกัด เพื่อการเลือกใช้ได้ตรงตามผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนี้

✨ Full-Spectrum คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดกลุ่ม Cannabinoid ที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณจะได้รับปริมาณ Cannabinoids ทั้งหมดที่มีอยู่ในพืชที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งมี Tetrahydrocannabinol ประกอบในสารสกัดอยู่ด้วย แต่มีในปริมาณที่น้อยกว่า 0.2% ตามที่กฎหมายกำหนด

เหมาะสำหรับธุรกิจ: เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอาหารสัตว์

 

✨ Broad Spectrum คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดกลุ่ม Cannabinoids อื่น ๆ แต่ไม่มี Tetrahydrocannabinol เพราะได้ถูกสกัดแยกออกแล้ว

เหมาะสำหรับธุรกิจ: เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ และอาหารสัตว์

 

✨ Isolate คือ ผลิตภัณฑ์ที่แยกเอาสารอื่นออก เหลือเฉพาะสารสกัด Cannabidiol เพียงอย่างเดียว มีความบริสุทธิ์ถึง 90-95% ซึ่งจะอยู่ในรูปของผงผลึกสีขาว

เหมาะสำหรับธุรกิจ: เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอาหารสัตว์

 

✨ Isolate Water Soluble คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัด Cannabidiol ที่อยู่ในรูปละลายน้ำได้ โดยรูปแบบปกติจะไม่ละลายในน้ำ เพราะคุณสมบัติตามธรรมชาติของ Cannabinoids จะละลายในน้ำมัน (Lipophilic) ทำให้เมื่อใช้งานจะต้องมีตัวทำละลายที่เป็นไขมันหรือน้ำมัน แต่เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับบางธุรกิจจึงมีทางเลือกเพิ่มเติมที่สามารถละลายน้ำได้

เหมาะสำหรับธุรกิจ: เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และอาหารสัตว์

Latest บทความ