ข่าวสาร
ร่วมเสาวนาสถานการณ์ค้าขาย กัญชง กัญชา ในงานเปิดตัวสมาคมกัญชงไทย
Published date: 2 สิงหาคม 2565 | 12.51 PM

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย)จำกัด ได้เข้าร่วมเสาวนาสถานการณ์ค้าขาย กัญชง กัญชา ในงานเปิดตัวสมาคมกัญชงไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

โดยได้กล่าวถึง การนำผลผลิตของคนไทยไปแข่งขันในตลาดโลก ด้วยข้อดีของภูมิประเทศ และสายพันธุ์ของกัญชา ณ หอประชุมจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Latest ข่าวสาร