ข่าวสาร
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสารสกัด CBD Isolate ที่มีความบริสุทธิ์ 99.8% ที่บริษัทผลิตเองในประเทศ ให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Published date: 28 กันยายน 2565 | 02.43 PM

วันที่ 1 กันยายน 2565 คุณธนดี พันธุมโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบ “สารสกัด CBD Isolate ที่มีความบริสุทธิ์ 99.8% (THC Non-Detected) ” ที่บริษัทผลิตเองในประเทศ ให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำสารสกัดกัญชงของซาลัส ไปผลิตเป็นสารมาตรฐาน และใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาค่าสาร Cannabinoid ในกัญชาและกัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงต่อไป

นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาของประเทศ และด้วยกระบวนการผลิต เทคโนโลยีสกัดที่ทันสมัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เรามั่นใจว่า ทุกสารสกัดของเราได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับ Premium Grade

Latest ข่าวสาร