ข่าวสาร
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
Published date: 28 กันยายน 2565 | 02.54 PM

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าชมโรงงานสกัดสารCBD ของบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการสกัดพืชกัญชงและกัญชา ระดับ “Premium Grade” โดยการดำเนินธุรกิจของซาลัสฯให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งต้นน้ำอย่างเกษตรกร จึงได้รับการดูแลและให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชงกัญชาจากทีมซาลัสฯ ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวและส่งมอบให้ซาลัสฯสกัดออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์สารสกัดCBD ที่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยา

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และช่วยกันร่วมพัฒนาการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

 

 

Latest ข่าวสาร