ข่าวสาร
เสวนาเรื่อง ‘เส้นทางสู่การผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม’
Published date: 25 พฤศจิกายน 2564 | 10.16 PM

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากกัญชง-กัญชา และผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดจาก กัญชง-กัญชา มีการจัดอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม” ครั้งที่ 1 บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยมีประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ (ผู้ช่วยคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร กัญชา-กัญชง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) และคุณพุทธพงศ์ มานิล (นักกัญชาศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายปลูก บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งกลุ่มไฮแลนด์) เนื้อหาการจัดอบรมประกอบไปด้วย ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของกัญชง การเตรียมแปลงเพาะปลูกกัญชง หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชง การเพิ่มผลผลิต การควบคุมโรคพืชและแมลง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการเพาะปลูก การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00น.-16:00น. วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชกัญชงเพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

Latest ข่าวสาร