ข่าวสาร
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563
Published date: 28 กันยายน 2565 | 12.58 PM

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วม “โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

    โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของซาลัสฯ ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ถึงเรื่องการปลูกกัญชง-กัญชา ด้วยประสบการณ์ของทีมปลูกของซาลัสฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการเพาะปลูกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบปิด (Indoor cultivation) และ ระบบเปิด (Outdoor cultivation) ความรู้และความชำนาญของซาลัสฯที่มี ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

    ภายในบูธ มีจัดแสดงต้นกัญชงกัญชา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพืชไปสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัด บรรยากาศในบูธ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทขอขอบคุณ คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการคลัง ที่จัดโครงการดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร และ ผู้ที่สนใจนี้ขึ้นมาค่ะ

 

 

 

Latest ข่าวสาร