ข่าวสาร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
Published date: 2 สิงหาคม 2565 | 01.21 PM

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในหัวข้อ “การสกัดสารสำคัญทางการแพทย์จากกัญชง-กัญชา” โดยทางทีมซาลัส พาชมโรงงานเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการต่างๆในการสกัด “สารสกัดกัญชง” รวมไปถึงได้ให้ความรู้ตั้งแต่การเริ่มสกัดไปจนถึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ต่อไป

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร มา ณ โอกาสนี้

Latest ข่าวสาร