ข่าวสาร
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai)
Published date: 28 กันยายน 2565 | 02.35 PM

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai) , ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะผู้บริหาร VSC HEMP เข้าเยี่ยมชมบริษัทซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เข้าชม “ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์” ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ Cannabinoids ต่างๆ และตรวจหาสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนักและยาฆ่าแมลง รวมทั้งตรวจเชื้อจุลชีวะ (Microbials) เพื่อวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นได้เข้าชม “โรงงานสกัด” ซึ่งเป็นโรงงานสกัดกัญชงและกัญชาระดับ Pharmaceutical Grade ตามมาตรฐาน GMP/PICs ของบริษัท ที่มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มการรับเข้าวัตถุดิบและการผลิตจนได้ออกมาเป็นสารสกัดกัญชง “Premium Grade” ส่งถึงมือลูกค้า โดยบริษัทให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพสินค้าของ “Salus”

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบริษัท ทางทีมซาลัสรู้สึกเป็นเกียรติ และ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

Latest ข่าวสาร